Ukázka diplomové práce

Konzultace ukázky diplomové práce

Tvorba závěrečné práce je zpravidla několikaměsíčním procesem, v jehož rámci se student seznamuje s daným tématem, orientuje se v něm a hledá nové, neotřelé možnosti řešení vytyčeného problému. Součástí tvorby je také konzultace ukázek diplomové práce, během nichž má autor možnost ujasnit si případné pochybnosti a vše probrat s vedoucím své práce. Nevyplácí se proto tuto část přípravy podcenit, jelikož pravidelná konzultace jednak umožňuje odstranit případné nedostatky a jednak Vám dává jistotu, že postupujete při psaní správným směrem.
První konzultace zpravidla neprobíhá ještě nad ukázkou diplomové práce ale nad osnovou a seznamem literatury. Student by měl nejprve provést alespoň rámcové rešerše, aby měl představu, co mu nabízí dostupná literatura a která oblast dané problematiky je již probádaná a která naopak nikoli. Ještě před odevzdáním ukázky diplomové práce je také vhodné si nechat předem schválit seznam literatury – stačí pouze rámcový s několika stěžejními díly. Mějte ale na paměti, že publikace či prameny, které jsou uvedeny přímo v zadání je třeba skutečně vytěžit a pracovat s nimi nikoli pouze okrajově.
Již z ukázky diplomové práce by mělo být patrné, jakým směrem se bude celý text ubírat. To znamená, jaký autor sleduje cíl, a v každé fázi textu by měl být na tento cíl brán zřetel. Samozřejmě nejvhodnější je během konzultací jednotlivých ukázek diplomové práce nejprve odevzdat úvod (kde formulujete cíle a hypotézy) a následně jednotlivé části textu jak jdou po sobě – tedy nejprve teoretickou část a poté část praktickou. Není však výjimkou, že úvod je ta pasáž, kterou píší studenti až na konec. Takovýto postup se však nedoporučuje už jen proto, že stanovení cílů a kritérií jejich ověření by mělo být základním krokem nejen při tvorbě a konzultacích ukázek diplomové práce, ale už při rozvržení koncepce textu.
Samotná ukázka diplomové práce, kterou svému vedoucímu odevzdáváte, by měla splňovat všechny formální i obsahové nároky, které jsou na práci tohoto charakteru kladeny. Čili především je třeba držet se přesných a pokud možno objektivních formulací. Nejčastěji voleným jazykovým prostředkem je užití trpného rodu případně 1. osoby množného čísla. Rozhodně je zcela nevhodné v ukázce diplomové práce užívat 1. osoby množného čísla či jakkoli poukazovat na osobu autora. Stejně tak je třeba dbát formulační přesnost a věčnost. V neposlední řadě jsou hrubým nedostatkem pochopitelně také gramatické chyby. Proto je dobré nechat si ukázku diplomové práce před jejím odevzdáním například zkontrolovat ještě někým „třetím“, kdo text nezná a vidí jej poprvé. Může Vás tak snadno upozornit na chyby, které jste přehlédli, a rovněž na případné nejasnosti tam, kde je text nesrozumitelný.
Ukázka diplomové práce by také měla zachovávat všechny formální náležitosti, které má i konečný text. Tedy mělo by být správně užito odkazů a citací. Toto je jedna z nejčastějších chyb, jichž se autoři dopouštějí – nepřesné citace či jakási „provizorní“ forma citací s tím, že později vše doplní tak, aby to bylo formálně správně. Již při práci na části či ukázce diplomové práce je vhodné držet se pravidel stanovených ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2, jelikož se tím vyhnete případným pozdějším „dodělávkám“ a dohledávání zdrojů, odkud jste citovali, nemluvě o náročné úpravě, kdy je třeba projít jeden odkaz po druhém a zkontrolovat jej. Pakliže budete již od počátku psaní dodržovat pravidla bibliografických citací, ve výsledku to tvorbu usnadní, jelikož si na daný styl zvyknete a posléze jej budete užívat víceméně automaticky.
Ukázka diplomové práce by měla také zachovávat další formální nároky jako stanovenou velikost textu (obvykle s ohledem na jednu normostranu se jedná o patkové písmo velikosti 12 při řádkování 1,5), odsazení textu od okrajů a jednotné písmo a velikost nadpisů. Po stylistické stránce je třeba dbát na správné členění odstavců a kapitol, aby tvořily kompaktní celky a aby byly logicky členěny.
Práce formou konzultací ukázek diplomové práce je velmi praktickým nástrojem, s jehož pomocí máte coby autor jistotu, že se ubíráte při psaní správným směrem a případné nedostatky umožňuje odstranit hned, jakmile se objeví.

3 komentáře u “Ukázka diplomové práce

  1. Pingback: Termíny, s nimiž se můžeme setkat při psaní diplomové práce – Diplomová práce

  2. Nejčastěji voleným jazykovým prostředkem je užití trpného rodu případně 1. osoby množného čísla. Rozhodně je zcela nevhodné v ukázce diplomové práce užívat 1. osoby množného čísla či jakkoli poukazovat na osobu autora.

    Asi by v druhé větě mělo být „nevhodné v ukázce diplomové práce užívat 1. osoby jednotného čísla“

  3. Ono se to hodne lisi skola od skoly. Rekla bych, ze je to tak 50/50. Samozrejme na kazde skole je ten „jejich“ zpusob ten nejlepsi :-)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>