Citování v diplomové práci

Pisateli diplomové práce se z jakéhokoliv důvodu nemusí metoda citování pomocí prvního údaje záznamu zamlouvat. Popravdě řečeno, i přes své vzletné označení harvardská působí tato metoda na první pohled neohrabaným a těžkopádným dojmem. Jejím hlavním nedostatkem je, že při jejím používání potřebné údaje zanikají v ostatním textu. Pokud se vyskytnou opakovaně za sebou v nekompletní podobě, což mimochodem norma také umožňuje, je třeba, aby se čtenář pracně prokousával textem zpět a hledal první kompletní citaci, z níž teprve může při své identifikaci zdroje vycházet. Není tedy divu, že se autoři diplomových prací rozhodují pro jinou metodu citování.
Velmi časté je citování pomocí průběžných poznámek. Je velmi snadné. Za přímo či nepřímo citovaným textem se umístí číslice v horním indexu, případně do kulaté závorky na stejný řádek jako ostatní text. Ta obyčejně odkazuje k poznámce pod čarou na stejném listu papíru. Je ovšem stejně dobře možné, aby odkazovala k poznámce umístěné až na konci kapitoly, nebo dokonce až v samotném závěru textu.
Podmínkou citování pomocí průběžných poznámek v diplomové práci je, aby alespoň první citace použitého zdroje obsahovala dostatečný počet informací potřebných k identifikaci použitého textu, statistiky, výsledku výzkumu a podobně. Nezbytností je tedy uvedení jména autora či autorů citovaného dokumentu, název dokumentu a uvedené čísla stránky. Údaje v poznámce se oddělují pomocí čárek.
Méně častou, stále však používanou metodou citování je citování pomocí číselných odkazů. Základem tohoto druhu citace je číselný odkaz ke zdroji. Číslo 1 tedy obdrží první citovaný dokument, číslo 2 další atd. Pokud je však někdy během psaní diplomové práce opět užito citace z dokumentu 1, číslování zůstává zachováno bez ohledu na pozici citátu v textu. Za samotný číselný odkaz se ještě doplňuje údaj o straně, z níž citát pochází, a to zvláště tehdy, vyskytuje-li se citovaná myšlenka jen na jednom místě v použitém textu.
Výhodou této metody citování je to, že citace dokumentů se uvádějí v pořadí, v jakém se poprvé objevují v textu diplomové práce. Seznam použitých pramenů tak na rozdíl od metody citování pomocí průběžných poznámek a metody citování pomocí prvního údaje záznamu a data vydání nebude abecedně řazen.
Metody citování je nejlépe si ozřejmit na příkladech. Všeobecně se doporučuje vycházet z kvalitních vědeckých děl, nejlépe domácích autorů, a všímat si toho, jak citují.

2 komentáře u “Citování v diplomové práci

  1. Pingback: Jak na osnovu v diplomové práci – Diplomová práce

  2. Pingback: Citace a parafráze v diplomové práci | Diplomové práce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>